ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο Εργαστήρι Παιδικής Τέχνης  ΚΔΑΠ Ονειροπλαστείο επιδιώκουμε την ενεργοποίηση του παιδιού στη διαδικασία της μάθησης κεντρίζοντας και διευρύνοντας τα ενδιαφέροντα του και διοχετεύοντας την ενέργεια, τον ενθουσιασμό, την έκφραση και τη δημιουργικότητα στο θέατρο, στη μουσική, στις εικαστικές τέχνες, στο πολιτισμό και σταδιακά στη μάθηση, θέτοντας τους εξής στόχους:

  • Την εξατομικευμένη προσέγγιση και την υποστήριξη του παιδιού με γνώμονα το χαρακτήρα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις ενδεχόμενες δυσκολίες του και, κυρίως, το σεβασμό της προσωπικότητάς του.
  • Το πνεύμα συλλογικότητας και αλληλεγγύης που καλλιεργούν τα παιδιά μέσα από τα δημιουργικά εργαστήρια, τις ομαδικές δραστηριότητες και τη βιωματική εκπαίδευση.
  • Την δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να εξασκούν τις δεξιότητές τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς, προάγοντας την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων και τη λύση προβλημάτων.
  • Την ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων των παιδιών. Προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε στα μικρά παιδιά εκείνες τις ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να ταξινομήσουν και να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες και τα ερεθίσματα, τα οποία αντλούν από το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
  • Την αισθητική παιδεία. Ο χορός, η ρυθμική, η μουσική, τα εικαστικά, το θεατρικό παιχνίδι και το θέατρο, προσφέρουν στα παιδιά κίνητρα για αισθητικές αναζητήσεις και τα προκαλούν να ανακαλύψουν νέους τρόπους επικοινωνίας κι έκφρασης.
  • Τη σωματική διάπλαση. Η άσκηση νου και σώματος μέσα από ασκήσεις ψυχοκινητικής, βοηθούν το παιδί να γνωρίσει το σώμα του και τις δυνατότητές του, να ελέγχει και να συντονίζει τις κινήσεις του, να εναρμονίζεται με το ρυθμό και τη μουσική.