Μουσικό - Θεατρικό Εργαστήρι
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Γίνε κι εσύ μέλος της Θεατρικής Ομάδας του ΚΔΑΠ Ονειροπλαστείο!

Το Θεατρικό Εργαστήρι του ΚΔΑΠ Ονειροπλαστείο προσκαλεί όλα τα παιδιά 4-12 ετών να γνωρίσουν το Μαγικό Κόσμο του Θεάτρου!

Μέσα από το Θεατρικό Εργαστήρι τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να απελευθερωθούν από αναστολές, δισταγμούς και να ξεπεράσουν δυσκολίες στη γλωσσική επικοινωνία και τον προφορικό λόγο. Η Θεατρική Αγωγή είναι ένα μέσο διαπαιδαγώγησης που επιδρά θετικά στην καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης, προσφέροντας διεξόδους εκφραστικής επικοινωνίας.

Το Θεατρικό Εργαστήρι διαμορφώνει ένα παιδαγωγικό κλίμα που προάγει τη συνεργατικότητα μεταξύ των μελών της ομάδας, δεν στηρίζεται στο σωστό και στο λάθος και υπερασπίζεται την ελεύθερη έκφραση και τη φαντασία. Το παιδί αλληλοεπιδρά και ενεργοποιείται παίρνοντας ρόλους, παίζοντας θέματα μέσα από τη ζωή του, εξωτερικεύοντας συναισθήματα και σκέψεις που πολλές φορές δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια καλλιεργώντας έτσι τα εκφραστικά του μέσα. Δρα δημιουργικά και συλλογικά, κοινωνικοποιείται, προσεγγίζει τη γνώση μέσα από το συμβολισμό και οικοδομεί την αυτοπεποίθηση που είναι απαραίτητη για να κάνει τα επόμενα βήματα στη ζωή του.

Βασικός σκοπός του Θεατρικού Εργαστηρίου  είναι η επαφή των παιδιών με την Τέχνη του Θεάτρου.

Οι συμμετέχοντες, αξιοποιώντας τις βασικές μεθόδους της Θεατρικής Αγωγής, τη  Δραματοποίηση, το Θεατρικό Παιχνίδι και τον Αυτοσχεδιασμό, ανακαλύπτουν τις προσωπικές τους ικανότητες και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια που συνθέτουν τους κώδικες του Παιδικού Θεάτρου:

  • Ασκήσεις συγκέντρωσης-χαλάρωσης
  • Κινησιολογία
  • Παιχνίδια εμπιστοσύνης και έκφρασης
  • Παιχνίδια ρόλων/χαρακτήρων
  • Σκηνές από θεατρικά έργα
  • Δημιουργική θεατρική γραφή

Το Θεατρικό Εργαστήρι ξεκινά τη λειτουργία του από τον Οκτώβρη του 2020 στο ΚΔΑΠ Ονειροπλαστείο.