ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

«Τα Παιδία Παίζει..!»

Στο ΚΔΑΠ Ονειροπλαστείο, μέσα από προσαρμοσμένα προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών, κοινωνικών και καλλιτεχνικών δρώμενων, γίνεται η γνωριμία των παιδιών με στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα (μυθολογία, μνημεία, ιστορία). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που πραγματοποιούνται για τον ελληνικό πολιτισμό, αφουγκράζονται τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, στοχεύοντας στη βιωματική προσέγγιση της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Βασικό μέλημα είναι τα παιδιά να βγουν από την απρόθυμη και παθητική θέση του ακροατή. Ανάλογα με την ηλικία τους, μεταμφιέζονται, παίζουν και εξερευνούν ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο.

Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκομίζουν έχω ως στόχο να αποτελέσουν το υπόβαθρό τους στην περαιτέρω εξέλιξη και καλλιέργειά τους.

Διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα με στόχο την ουσιαστική επαφή και ενασχόληση των παιδιών με το ευρύτερο φάσμα του «Πολιτισμού», το οποίο περιλαμβάνει χρονολογικές ενότητες της αρχαιολογικής περιόδου, της νεώτερης ιστορίας αλλά και της λαογραφίας. Μέσα από τις δράσεις αυτές και ενεργοποιώντας τις αισθήσεις της ηλικίας αυτής, θα γνωρίσουμε χρόνους «σταθμούς» του παρελθόντος, θέτοντας ουσιαστικά θεμέλια για το μέλλον!

Εισαγωγή των παιδιών στους όρους «Πολιτισμός» και «Τέχνη». Μέσω ειδικά σχεδιασμένων δράσεων που αφορούν την ηλικία των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, θα γνωρίσουμε, όχι μόνο τα γενικά χαρακτηριστικά σημαντικών περιόδων Τέχνης και Πολιτισμού, αλλά και τους σημαντικότερους εκπροσώπους των δύο αυτών εννοιών (ζωγράφους, γλύπτες, αρχιτέκτονες κ.ά.).

Ο Πολιτισμός και η Τέχνη στην εφαρμογή τους! Δράσεις που περιλαμβάνουν διατμηματικές δραστηριότητες (π.χ. αρχιτεκτονική, τεχνολογία, εικαστικά κ.ά.) «συνεργάζονται» ώστε να εντυπωθεί στην ηλικία των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου η σημασία της γνώσης του Πολιτισμού και της Τέχνης. Τα ερεθίσματα προσαρμόζονται στο «σήμερα» μετατρέποντας τις δραστηριότητες σε ουσιαστική και γόνιμη μάθηση.