Εγκαταστάσεις
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Από τον Σεπτέμβριο του 2016 το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ επεκτείνει τη δράση του και δημιουργεί το ΚΔΑΠ Ονειροπλαστείο, που φέρει την υπογραφή ποιότητας του Εκπαιδευτηρίου.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, η δημιουργία και διαμόρφωση των  χώρων συνθέτουν την εικόνα ενός ΚΔΑΠ σύγχρονου με υψηλές προδιαγραφές, που θέτει ως στόχο την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων των παιδιών που προσφέρονται όχι μόνο στον τομέα της μάθησης, της δημιουργίας, της έρευνας, της ανακάλυψης, αλλά και στο επίπεδο της εκτόνωσης και της ψυχαγωγίας. Η σχεδίαση και οργάνωση των εγκαταστάσεων έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εφαρμόζεται ένα πολύπλευρο πρόγραμμα εκπαίδευσης μέσα σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ελκυστικό για τα παιδιά.

Το παιχνίδι, η δυνατότητα πολύπλευρης έκφρασης, η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η ευχάριστη ατμόσφαιρα είναι απαραίτητα στοιχεία για να νιώθουν τα παιδιά το χώρο του ΚΔΑΠ οικείο. Έγινε, λοιπόν, προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός χώρου που να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ευχάριστης διαβίωσης και παράλληλα να κεντρίζει την φαντασία.