ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Είστε έτοιμοι να κατακτήσετε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα;

Το ΚΔΑΠ Ονειροπλαστείο παρουσιάζει μια νέα εκπαιδευτική πρόκληση «έξω από τα συνηθισμένα»… … την Εκπαιδευτική Ρομποτική!

Η εκπαιδευτική διαδικασία με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλάζει, βγαίνει από τα όρια της σχολικής μάθησης, προσπαθεί να ανακαλύψει και να αναδείξει έμφυτα ταλέντα και δεξιότητες κάθε μαθητή ξεχωριστά και πυροδοτεί την δημιουργικότητα παιδιών ηλικίας από 4 έως 15 χρόνων.

Η O3-Οut Οf Ordinary, επιστημονικός συνεργάτης της eduACT| Education Unlimited, προσφέρει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο να διαδώσει τις καινοτόμες  μεθόδους εκπαίδευσης και οι νέες γενεές να αποκτήσουν τις δεξιοτήτες του 21ου αιώνα. Η ομάδα της Ο3 αποτελείται από ειδικούς (νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς, πληροφορικούς, μηχανικούς) με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των διαγωνισμών FIRST® LEGO® League.

Η Eduact είναι ο επίσημος διοργανωτής σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια για τους διαγωνισμούς FIRST® LEGO® League και δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να  συμμετάσχουν σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής, έρευνας και καινοτομίας FIRST® LEGO® League, FIRST® LEGO® League Jr. και FIRST® LEGO® League Jr. Discovery για να χρησιμοποιήσουν παραγωγικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν, σε μία γιορτή της εκπαίδευσης, που συνδυάζει την ψυχαγωγία με την γνώση.

Στα εργαστήρια μας τα παιδιά μεγαλουργούν, καλλιεργούν τις γνώσεις τους, διευρύνουν τους ορίζοντές τους, ανακαλύπτουν την επιστήμη και την τεχνολογία με τον πλέον διασκεδαστικό τρόπο και προπάντων αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες για την κοινωνική τους ζωή. Η αυτοεκτίμηση, η ομαδικότητα, η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός, η κατανόηση του «άλλου», συμβάλλουν στην εδραίωση της ειρήνης, της ισότητας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής αναφέρονται σε παιδιά από 4-15 ετών με διαφορετικό οδηγό σπουδών και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών κι έχοντας ως σκοπό την απόκτηση γνώσεων σε βάθος μέσα από βιωματική μάθηση επιδιώκεται η επίτευξη των παραπάνω δεξιοτήτων:

  • Ο ψηφιακός και τεχνολογικός εγγραμματισμός
  • Η υπολογιστική και αλγοριθμική σκέψη
  • Πρακτική νοημοσύνη
  • Οι ηγετικές ικανότητες
  • Η ομαδικότητα
  • Η επικοινωνία (σε ομάδα ή σε κοινό)
  • Η λήψη αποφάσεων
  • Η λύση καθημερινών και άλλων προβλημάτων μέσα από καινοτόμες διαδικασίες
  • Η νοοτροπία να αντιλαμβάνονται τον πεπερασμένο βαθμό απόδοσης «πανάκειων» διαδικασιών και γνώσεων, και να είναι πρόθυμοι να μάθουν αλλά και να ανακαλύψουν νέες
  • Να οικοδομήσουν κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες ζωής

Ταυτόχρονα, μέσα από την ενθάρρυνση στη διαδικασία της παρατήρησης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της δοκιμής, του λάθους και της βελτίωσης αυτού, τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση, κατανοούν ότι το λάθος παίζει καταλυτικό ρόλο στην απόκτηση εμπειρίας και την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν φοβούνται να εκφραστούν. Έτσι, αποκτούν μεγαλύτερη περιέργεια για τα ενδιαφέροντα τους και γενικότερα για τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζονται κατάλληλα να εξελιχθούν σε ευτυχισμένους και πρωτοπόρους πολίτες του κόσμου.

Ακόμα, θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα «project», που θα είναι διαφορετικά σε κάθε εργαστήριο, αλλά και με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική, τις τέχνες, τα μαθηματικά, βελτιώνοντας πολύπλευρα τις γνώσεις τους.

Η O3 Out Of the Ordinary, καταργεί τα σύνορα της τυπικής εκπαίδευσης του σήμερα και εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλα τα παιδιά του αύριο.

Τα Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ξεκινούν από τον Οκτώβρη του 2020 στο ΚΔΑΠ Ονειροπλαστείο.