Φιλοσοφία
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


Σ΄ έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς, το ΚΔΑΠ Ονειροπλαστείο, μέσα από το πρωτοποριακό πρόγραμμα δράσεων και δραστηριοτήτων του, προσφέρει στα παιδιά όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να ανακαλύψουν τα ταλέντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, να διευρύνουν τη δημιουργικότητα τους, να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους, να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και να πραγματοποιήσουν τα Παιδικά τους Όνειρα!

Φιλοσοφία του ΚΔΑΠ Ονειροπλαστείο είναι η πολύπλευρη και δημιουργική απασχόληση, η ποιότητα στην εκπαίδευση, η σταθερότητα σε αξίες, η συνέπεια και η αξιοπιστία.

Ένας από τους βασικότερους στόχους του ΚΔΑΠ Ονειροπλαστείο είναι η εποικοδομητική αξιοποίηση του χρόνου των παιδιών και η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ανοιχτού στον κόσμο, ευέλικτου κι ευχάριστου, ώστε παιδιά και εκπαιδευτικοί να αισθάνονται άνετα και να αποδίδουν δημιουργικά.

Τα μέλη του ΚΔΑΠ Ονειροπλαστείο μαθαίνουν να συλλέγουν και να αξιολογούν πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται και να τις συνθέτουν σε γνώσεις αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Εργάζονται ομαδικά, ανακαλύπτουν και δημιουργούν μέσα από δραστηριότητες που οδηγούν παράλληλα με την απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Καλλιεργούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν αρμονικά σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα.

Αποστολή μας είναι τα μέλη μας να δρουν και να εξελίσσονται μέσα σε μία ζεστή και ανθρώπινη εκπαιδευτική κοινότητα και όχι σε ένα πολυπληθές σύνολο.